LIGHT

Mając świadomość niezwykłej wagi oświetlenia dla pomieszczeń, podejmujemy się połączenia detalu architektonicznego ze źródłem światła.